2 سال پیش

مسعود صفار

مسعود صفار (هنرمند خوشنویس) متولد سال 1362 در فردوس می باشد. هم چنین او عضو انجمن خوشنویسان ایران و عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران است و در سال 1378 اولین نفر در ادبیات هنر دانشجویی ملی ایران بود. نمایشگاه های انفرادی: برگزاری بیش از 15 نمایشگاه انفرادی در ایران. نمایشگاه های گروهی: شرکت در بیش […]
محمدحسن دانشور متولد بیستم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هفتاد و پنج در مشهد ،دانش آموخته رشته معماری و هنرمند رشته نقاشی خط و خط است. نمایشگاه های انفرادی و گروهی: گالری رضوان (نمایشگاه گروهی کارنامه )1398 گالری حامی(نمایشگاه گروهی بر خط)1401 گالری پیکاسو دوبی(نمایشگاه گروهی رویای آزادی )1401
2 سال پیش

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی (هنرمند خوشنویس) در سال 1355 در شهر فردوس متولد شد. وی فارغ التحصیل دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران و عضو انجمن هنرمندان پاریس است. نمایشگاه های انفرادی: برگزاری 13 نمایشگاه انفرادی در سراسر جهان. نمایشگاه های گروهی: شرکت در بیش از 150 نمایشگاه گروهی در ایتالیا، فرانسه، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، قطر، […]