نمایشگاه قهرمانان

20 آذر لغایت 30 آذر ماه
عکاسی
عکاسی به عنوان هنری گویا و پرکاربرد از یک سو ورسانه‌ای که بیشترین قرابت و همراهی را با زندگی روزمره مردم داراست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . هیأت داوران اولین دوره جشنواره عکس شهربازی قهرمانان بسیار خرسند است که در نزد مدیران و مشاوران مجموعه قهرمانان این اهمیت درک شده است. تعامل و همراهی سازمان‌های اقتصادی و صنعتی یا بخش‌های خصوصی تجاری همیشه برآیندی ارزشمند را رقم‌زده است و می‌توان جشنواره عکس شهربازی قهرمانان را یک نمونه موفق در این زمینه دانست. این اتفاق در عکس‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره کاملا" مشهود است.