الهام عبدالحسین پور هنرمند نقاش، متولد سی ام مرداد هزار و سیصد و چهل و نه در مشهد است.

نمایشگاه های انفرادی و گروهی:

تقدیر در دو دوره نمایشگاهای  هنرهای تجسمی هشت بهشت

شرکت و برگزیده اثار اکسپوی بزرگ گالری اسمان ۱۳۹۳ (فروش و برگزیده شدن بیشترین تعداد وبالاترین رقم مزایده اثردر اکسپوی بزرگ گالری اسمان نصیب وی شد)

نمایشگاه گروهی هنر کده فرخ ۱۳۸۸

نمایشکاه گروهی مجتمع امام رضا ۱۳۸۸

نمایشگاه گروهی مجتمع امام رضا۱۳۸۷

نمایشگاه گروهی نگارخانه میرک ۱۳۸۹

سومین نمایشگاه فرهنکی رضوی  ( هشت بهشت )۱۳۸۹

دومین نمایشگاه فرهنگی رضوی (هشت بهشت )۱۳۸۹همزمان در سه نمایشگاه

اسمان-ارتین-سیاووشان

نمایشگاه گروهی فام  نگار خانه ارتین ۱۳۹۱

نمایشگاه انفرادی صدای سکوت  نگار خانه اسمان ۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی فام نگار خانه اسمان ۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی به یاد استاد نگار خانه رادین ۱۳۹۵

نمایشگاه بازتاب در نگار خانه فرزاد ۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی بدون عنوان گالری اسمان ۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی جان ریخته شد در تو نگار خانه دیگری۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی در گالری  لیندرا ارت فرانسه -پاریس2017

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری روند۱۳۹۶

انتخاب اثر برای اکسپوی بزرگ آرت فرولی ایتالیا وشرکت در اکسپو میلان  2018 (۲۵اسفند ۱۳۹۶)

شرکت در نمایشگاه گروهی نیش ارت در استامبول ترکیه jun 2018

شرکت در نمایشگاه ارت فیر چزنا ایتالیا ، ۲۶تا۲۹اکتبر ۲۰۱۸

شرکت در نمایشگاه گروهی دیدار ، گالری روند ، بهمن ۱۳۹۷

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری رادین مشهد ، تابستان ۱۴۰۱ شرکت در نمایشگاه گروهی شنگرف ،  گالری سفید زمستان ۱۴۰۲

آثار
عنوان : زردها بیهوده قرمز نشدند
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : زردها بیهوده قرمز نشدند
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : حجم سپید
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 60 * 60 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 60 * 60 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : سکون
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده