امیرمهدی وثوق متولد 1360 در مشهد فارغ التحصیل دانشگاه هنر فردوس دانشجوی ارشد نقاشی دانشگاه هنر نیشابور با بیش از 20 سال سابقه و فعالیت در رشته نقاشی و مجسمه سازی است.

عضو درجه یک انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران فارغ التحصیل دانشگاه هنر سوره (گرافیک)

کارشناس ارشد رشته نقاشی دانشگاه هنر نیشابور عضو هیئت مد یره انجمن صنفی هنرهای شهری

تدریس در دانشگاه اقبال الهوری مشاور هنر ی وهیئت انتخاب آثار جشنواره بین المللی فجر (استان خراسان  1400)

مسئول اسبق انجمنهای هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان شرکت در ورکشاپ ششم و هفتم نقاش ی اجلاس قد یر در باغ موزه حکیم ابوالقاسم فردوسی 1398

حضور ارائه در کارگاه های آموزش ی،تجربی جشنواره هنر شهری مشهد 1397 طراحی و اجرا بیش از 50 اثر تجسمی شهری در کشور

3 دوره داوری وانتخاب آثار حجمی در خراسان و شمال ایران دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره ملی دانشجویی دانشگاههای شمال شرق کشور .دانشگاه فردوسی

دریافت دیپلم افتخار و تند یس دومین دوساالنه هنرها ی تجسمی استان خراسان منتخب در نخستین سمپوزیوم پرتره مفاخر و شهدا مشهد

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاش عبوراز خاکستری(گالر ی رادین 98 برگزاری نمایشگاه گروهی )

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاش ی فارغ التحصیالن دانشگاه فردوس گالری روند برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی اریب گالری قائمی 1400

برگذاری نمایشگاه گروهی مناظر شهری باغچه 1400 برگزاری نمایشگاه نقاشی انفرادی

گالری روند 1400

شرکت در جشنواره بین المللی فجر در دو بخش مجسمه و نقاش ی گالر ی های آسمان،قائمی وآذر نور1401

نمایشگاه نقاش ی سومین همایش مل ی نقش خراسان در شکوفایی هنرومعماری ایرانی-اسلامی میراث

فرهنگی دانشگاه فردوس 1

آثار
عنوان : انحنا
سایز : 97 * 97 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده