روژانو محمدزاده متولد سال ۱۳۷۲ از تهران است. او تحصیلات دانشگاهی را در رشته‌ی معماری و در دانشگاه هنر تهران گذرانده است. این نقاش تجربی بعد از چندین سال فعالیت در حوزه‌ی ساختمان‌سازی و معماری و مواجهه با مواد و مصالح بروتال ساختمانی اولین کولاژهایش را خلق کرد و به صورت حرفه‌ای وارد حوزه‌ی هنرهای تجسمی شد. نقاشی‌های او در گالری‌های داخلی مانند آریا، گلستان، آریانا و آرتیبیشن به نمایش درآمده‌اند. همچنین چند اثر از این هنرمند در دو مجله‌ی Wotisart و Averageart  در لندن منتشر شده‌اند. مجموعه‌ی توسکانی این هنرمند در آرت-رزیدنسی‌ای در شهر توسکانی ایتالیا انتخاب شده و آثار جدیدی از این مجموعه با حضور در این رزیدنسی خلق خواهد شد. مجموعه‌ی ایرانی در چند پرده تلاش اخیر هنرمند برای بازنمایی وضع موجود زندگی جوان ایرانی است که با تاسی بر دو مفهوم تاریخی بزم و رزم شکل گرفته است.

نمایشگاه:

Apr 2017: Solo Exhibition, Sip Gallery, Iran, Tehran

Sep 2018: Taravosh (Group Exhibition), Aryana Gallery, Iran, Tehran

Jun 2019: Architecture And Nature (Group Exhibition), Arthibition Gallery, Iran, Tehran

Feb 2020: Hundred Artist-Hundred Works (Group Exhibition), Golestan Gallery, Iran, Tehran

Jun 2021: Small Paintings (Group Exhibition), Arya Gallery, Iran, Tehran

Jun 2022: Urban Experience (Group Exhibition), Arthibition Gallery, Iran, Tehran

جوایز و آثار چاپ شده:

Sep 2009: Selected Work in Moosem_e Gol Festival (Poem Competition), Tehran, Iran

Sep 2010: Selected Work in Moosem_e Gol Festival (Poem Competition), Tehran, Iran

Aug 2016: Selected Work in Simorgh Festival (Poem Competition), Tehran, Iran

Oct 2016: Selected Work in Hedayat Festival (Short Story Writing Competition), Tehran, Iran

Jan 2018: Selected work at CICA Museum Exhibition, South Korea

Sep 2018: Published Painting in Wotisart Magazine, London, UK

Oct 2018: Published Painting in Average art Magazine, London, UK

Nov 2018: Published Painting in Wotisart Magazine, London, UK

Dec 2018: Published Painting in Average art Magazine, London, UK

Dec 2018: 3rd Rank in Lak Lak Competition (Short Story Writing), Tehran, Iran

Feb 2019: Published Painting in Average art Magazine, London, UK

Sep 2021: 1st Rank in Khanesh Competition (Memoir Writing), Tehran, Iran

آثار
عنوان : تناسخ
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
عنوان : زندگی و دیگر هیچ
سایز : 50 * 50 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده