زهرا محمدی نقاش و طراح متولد 1365 در مشهد است.

نمایشگاه ها :

نمایشگاه نقاشی در گرگان سال ۸۱ و ۸۲
نمایشگاه نقاشی شبانه ها در آبان سال ۹۲، گالری سروش
نمایشگاه نقاشی من در شهریور ۹۴ در گالری آبان
نمایشگاه گروهی نقاشی در مهر ۱۳۹۹ در گالری روند

آثار
عنوان : ایندیگو
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : دربچه
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : ازگ
سایز : 60 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده