هنرمند نقاش متولد 1370 در مشهد ودانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه فردوس مشهد است.

فعالیت های هنری:
نمایشگاه گروهی به وقت دیروزگالری آرتین 1393

شرکت در پروژه نقاشی دیواری میدان فردوسی جشنواره بهار_ 1397-1396
نمایشگاه آثار برگزیدگان سومین دوره مسابقه طراحی گالری روند1400

برگزیده سومین دوره مسابقه طراحی گالری روند_1400

نمایشگاه گروهی پارادوکسیکال گالری نووان1400

نمایشگاه گروهی دگردیسی گالری روند1400

نمایشگاه گروهی نقصان گالری روند_1400

آثار
عنوان : گل و مرغ
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده