محمدحسن دانشور متولد بیستم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هفتاد و پنج در مشهد ،دانش آموخته رشته معماری و هنرمند رشته نقاشی خط و خط است.

نمایشگاه های انفرادی و گروهی:

گالری رضوان (نمایشگاه گروهی کارنامه )1398

گالری حامی(نمایشگاه گروهی بر خط)1401

گالری پیکاسو دوبی(نمایشگاه گروهی رویای آزادی )1401

آثار
عنوان : مخمل آبی
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده