فریبا مومنی هنرمند نقاش متولد مهرماه سال هزار و سیصد و چهل و یک در مشهد است.

نمایشگاههای انفرادی و گروهی:

نمایشگاه گروهی  هشت بهشت  سالهای  1389-1390

نمایشگاه گروهی نگارخانه میرک سال 1389

نمایشگاه گروهی نگارخانه آرتین 1391

نمایشگاه انفرادی گالری آبان سال 1393

نمایشگاه گروهی رادین 1401

آثار
عنوان : ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : گذرا
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده