محمد بهزادیانمهر (خطاط و نقاش) در سال 1350 در مشهد متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه فردوس مشهد، ایران می باشد.

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در بیش از 5 نمایشگاه نقاشی در ایران.

آثار
عنوان : نقطه پایان
سایز : 120 * 120.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده