مهدی محدث


تهران

مهدی محدث (هنرمند نقاش) در سال 1359 در مشهد متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر، تهران، ایران می باشد.

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در بیش از 25 نمایشگاه گروهی نقاشی از سال 1387 تاکنون در مشهد و تهران

آثار
عنوان : اندوه کوه
سایز : 100 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
عنوان : پرواز در پهنه اقیانوس
سایز : 50 * 60 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده
عنوان : پرواز خاکستری
سایز : 60 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده
عنوان : وجود فقدان
سایز : 149.5 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
عنوان : پرواز در نور تند
سایز : 150 * 229.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده