هانیه جواهری هنرمند نقاش ، متولد ۱۳۵۹ مشهد است . او نقاشی را زیر نظر هادی تقی زاده ریابی فرا گرفت . او دارای مدرک کارشناسی در رشته نقاشی و دانشجو مقطع کارشناسی ارشد در این رشته است.

برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی

آثار
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : جریان
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 387,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : خزش
سایز : 60 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 387,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : تراب
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : آبی دوردست
سایز : 70 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 276,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : باد ما را با خود خواهد برد
سایز : 72 * 72 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 338,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : امواج
سایز : 82 * 92 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 312,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : آبی بیکرانه
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 410,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : نزهت
سایز : 52.5 * 82.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : جنبش
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 269,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : سایه ها می دانند
سایز : 70 * 70 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده