در این بخش، آثار هنری وجود دارد که هنرمند آن ناشناس است.
آثار
آرتیست : هنرمند ناشناخته
عنوان : هدی‌وش
سایز : 174 * 210 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 3,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هنرمند ناشناخته
عنوان : بازی چوگان
سایز : 52 * 27 سانتی متر
متریال :
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هنرمند ناشناخته
عنوان : برگی از هنری سنتی
سایز : 30 * 45 سانتی متر
متریال :
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هنرمند ناشناخته
عنوان : اثر حجمی اسب قدرت
سایز : 230 * 200 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 2,990,000,000ریال
مشاهده