دسته بندی ها
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : رویای وطن
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 310,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : عشق ریزان
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 346,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : شاسوسا
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : غمی غمناک
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 432,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : عروس ابرها
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 389,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : شهر بی‌نور
سایز : 90.5 * 130.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : باد ما را با خود خواهد برد
سایز : 72 * 72 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 338,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : امواج
سایز : 82 * 92 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 312,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : آبی بیکرانه
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 410,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : نزهت
سایز : 52.5 * 82.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : جنبش
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 269,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : سایه ها می دانند
سایز : 70 * 70 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : منظر رفتن
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 399,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : فکر من این است
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 362,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : اعوجاج
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 416,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : پهنه رویا و کابوس
سایز : 100 * 150 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : وایا
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهام عبدالحسین پور
عنوان : حجم سپید
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 279,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : شاه
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 399,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : زندگی خواب ها
سایز : 121.5 * 218 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : رگ تاک
سایز : 60 * 131 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 416,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هیچ چیز نمیگویند
سایز : 120 * 179.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : طرحی از خودم
سایز : 100 * 139.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 355,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : دوران
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : راضیه وجدانی
عنوان : جهانی محو در پس‌زمینه طرح‌ها
سایز : 207 * 150 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : تاج پادشاهان
سایز : 43 * 64 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 799,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ایمان صادقی
عنوان : جان‌گرفتن اشیا بر بوم
سایز : 119.5 * 150 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : حجم عدم
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 310,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : یک قاجار
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 239,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : بهاره انتظاری
عنوان : نداوت
سایز : 104 * 123 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 379,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : وکیل‌الرعایای ایران
سایز : 79.5 * 179.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ایمان صادقی
عنوان : هجوم
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 469,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : بهاره انتظاری
عنوان : فرصتی برای گفت‌وگو
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : آمنه مهربان
عنوان : آواز باد
سایز : 110 * 110 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 212,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : رفته با جاده
سایز : 70 * 99.5 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مرکز آفرینش های هنری سراج
عنوان : هدی‌وش
سایز : 174 * 210 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 4,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : آمنه مهربان
عنوان : مرگ رنگ
سایز : 70 * 70 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زیبا اعزازی پور
عنوان : شیر
سایز : 50 * 64 سانتی متر
متریال : برنج
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم مودی
عنوان : مهاجرت
سایز : 138.5 * 139.5 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : بورژوای لعنتی من
سایز : 22 * 43.5 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مهدی محدث
عنوان : پرواز در نور تند
سایز : 150 * 229.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهام یوسفی
عنوان : حجم آبی
سایز : 104 * 104 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 368,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : طاهره واحدیان موحد
عنوان : سرود عشق در معبد رویاها
سایز : 80 * 119.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهام عبدالحسین پور
عنوان : بدون عنوان
سایز : 60 * 60 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 138,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهام عبدالحسین پور
عنوان : بدون عنوان
سایز : 60 * 60 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 138,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هنرمند ناشناخته
عنوان : از مجموعه “برگی از هنری سنتی”
سایز : 30 * 45 سانتی متر
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : شیرین بابازاده دربان
عنوان : راه آسمان
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : فریبا مومنی
عنوان : ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 588,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : آخرین منجی طبیعت
سایز : 23 * 66 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : هرچه هستم
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 315,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : بی‌درکجایی حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : فاطمه منتظری
عنوان : باغ‌مینیاتور روی اگزوز
سایز : 18 * 114 سانتی متر
متریال : گواش و آکریلیک
قیمت : 999,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : سکوت پنجره
سایز : 110 * 200 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 699,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : دو قورت و نیم
سایز : 23 * 77 سانتی متر
متریال : سنگ و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : هجویه‌ای بر مینیاتور
سایز : 80.2 * 119.6 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : تاب باد
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 399,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : حضور تنهایی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 419,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هذیان حروف
سایز : 98 * 197 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 748,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهام عبدالحسین پور
عنوان : سکون
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : سرد است هوا
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 298,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مجید شیرمحمدی
عنوان : تکه‌های یک کل منسجم
سایز : 135.5 * 110 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : راضیه وجدانی
عنوان : زیستن در جهان ذهنی
سایز : 150 * 199 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 356,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : تناقض
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 516,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : شهر مرگ
سایز : 84 * 124 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده