بیست و چهارمین دوره از رویداد هنری پاریس بنام Art Paris 2022 در آوریل امسال (اردیبهشت‌ماه) در Grand Palais Éphémère پاریس برپا شد.

این رویداد امسال با دو ماهیت اصلی “هنر و محیط زیست”  و “تاریخ طبیعی” پذیرای حدود 130 گالری هنرهای مدرن و معاصر از بیست و سه کشور مختلف اروپایی و غیر اروپایی بود.

این اولین باری است که یک نمایشگاه هنری معاصر به پایداری متعهد می شود و چنین عملی در راستای خدمت به طبیعت و در تعامل با استانداردهای زیست محیطی به منظور کاهش اثرات انسانی بر محیط زیست انجام می دهد.

در بخش “تاریخ طبیعی” ارتباط با دنیای طبیعی و قلمرو گیاهان و در بخش “هنر و محیط زیست” موضوعات زیس محیطی نظیر گرمایش جهانی و تخریب تنوع زیستی نمود یافته است. هم چنین هوش مجازی استودیو اکوروبوتیک نیز از دیگر ویژگی های این رویداد بوده است. متقاضیان شرکت در این رویداد برای سال 2023 تا پایان ماه سپتامبر از طریق وبسایت Art Paris می توانند ثبت نام کنند.