رقابت تصویرسازی Art on Climate یک مسابقه بین‌المللی تصویرسازی است که در سراسر جهان برگزار می‌شود و هدف آن جلب توجه بیشتر به موضوع اقدام علیه تغییرات اقلیمی است.

رقابت تصویرسازی Art on Climate یک مسابقه بین‌المللی تصویرسازی است که در سراسر جهان برگزار می‌شود و هدف آن جلب توجه بیشتر به موضوع اقدام علیه تغییرات اقلیمی است.

هدف این رقابت فراهم کردن بستری برای تبادل ایده‌ها و راه‌حل‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و الهام بخشیدن به مردم برای ایجاد تغییرات معنادار برای شکل دادن به سبک زندگی خود در پاسخ به این چالش جهانی است.

با درک فوریت چالش جهانی تغییرات اقلیمی، به کمک همه برای ایجاد تغییر نیاز است. تغییر بزرگ با یک قدم کوچک شروع می شود. مهم نیست در کجا زندگی می‌کنید، می‌توانید شیوه‌های پایدارتری را در زندگی روزمره خود بگنجانید و آگاهی از تغییرات آب و هوایی را در جهان ارتقا دهید. با قدرت گرفتن از فناوری امروز، آرزوها و تلاش‌های شما برای مقابله با تغییرات آب و هوایی می‌تواند فراتر از موانع جغرافیایی در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شود و دیگران را ترغیب کند تا با هم برای آینده آب و هوایی اقدام کنند.

نتایج تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام خواهد شد.