سالانه محیط زیست پرسبوک

از مجموعه های هنری فعال در زمینه محیط زیست که به صورت جدی در پی پیوند میان هنر و مسائل زیست محیطی مانند آب و جنگل ها و … است می توان به سالانه پرسبوک اشاره کرد.

پرسبوک سالانه‌ای هنری برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی و مقیم خارج در ایران است که در سال ۱۳۸۸ توسط هنرمند-کیوریتور ندا درزی پایه گذاری شد. درزی در هنر خود به مسائلی می پردازد که دغدغه‌ی همگانی محسوب می شوند.

ندا درزی؛ از دوره ی پنجم اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، میراث کهن سرزمین ایران را محوراصلی این رویداد قرار داده و از دوره ی هفتم شخصا بصورت کیوریتوریال برگزار کرده است. وی با انتخاب مناطق مختلف ایران و تاکید بر حوزه های فرهنگی متفاوت در قالب پروژه های مکان محور سعی کرده تا فاصله‌ ی بین هنرمندان با زیست‌ بوم جامعه را کمترکند. انتخاب این مسائل بیشتر برپایه دغدغه‌های مهم اجتماعی و محیط زیستی بوده است که مفهوم نقادی بوم‌گرا را درآن می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

پرسبوک پس از چند دوره که در گالری های تهران برگزار شد به شهرهای مختلف ایران رفت تا این رویداد به صورت مکان ویژه برگزار شود اولین حرکت در راستانه این رویکرد جدید از سال ۹۵ با پروژه کبوترخانه‌‍های اصفهان آغاز شد. در سال ۹۷ در یزد، سال ۹۸ در ساری و رویداد دهم نیز در کاشان و خانه منوچهری ها اجرا شد.

ندا درزی درباره رویکرد محیط زیستی می‌گوید: رویکرد محیط زیستی پرسبوک از دوره پنجم و با موضوع آب شروع شد. آن زمان کمتر به مسئله فقدان آب پرداخته می‌شد و ما احساس کردیم لازم است که توجه بیشتری به این مسئله شود. در دوره ششم نیز موضوع طبیعت‌زدایی را مطرح کردیم و به پوشش جنگلی و گیاهانی که رو به زوال هستند توجه داشتیم. اما هنر محیط زیستی صرفاً به طبیعت نمی‌پردازد بلکه به محیط‌زیست انسان و همه ویژگی‌های آن توجه دارد. ما هم به این اصل پایبند بودیم که به سمت داشته‌هایی برویم که در زندگی مدرن از بین رفته‌اند، مانند نساجی دستی که به دلیل وجود کارخانه‌های نساجی منسوخ شد.