نمایشگاه «متامومنت» تا بیستم خرداد ماه تمدید شد.

با توجه به استقبال مخاطبان، نمایشگاه آنلاین متامومنت در گالری هیچا تا بیستم خرداد ماه تمدید شد.
نمایشگاه آنلاین «فرا لحظه» که از هفتم خرداد ماه به طور همزمان در وبسایت گالری هیچا و بستر متاورس افتتاح شده بود،تا بیستم خردادماه تمدید شد.این نمایشگاه آنلاین،نمایش آثار منتخب جشنواره عکاسی شهربازی قهرمانان است که تابستان سال گذشته با همکاری گالری هیچا و شهربازی قهرمانان برگزار شد.
نمایشگاه آنلاین «متامومنت» اولین نمایشگاه مجازی در ایران است که به طور همزمان در متاورس و وبسایت برگزار می شود.
لینک ورود:
نمایشگاه آنلاین «متا مومنت»