اثر هنری عظیم الافور الیاسون که به تازگی در انگلستان نصب شده است، بینندگان را به کشف خود دعوت می‌کند و آنها را در یک بازی مسحورکننده با نور، بازتاب و ادراک فضا درگیر می‌کند. این چیدمان عظیم توسط هنرمند دانمارکی-ایسلندی با همکاری نویسنده بریتانیایی، رابرت مک فارلین، به عنوان بخشی از یک برنامه هنری بزرگ برای ساحل دریاچه، ساخته شده است.

اثری از اولافور الیاسون در سواحل انگلستان نصب شد.

اولافور الیاسون یک هنرمند ایسلندی- دانمارکی است که به خاطر مجسمه‌سازی و چیدمان‌های در مقیاس بزرگ با استفاده از موادی مانند نور، آب و دمای هوا برای بهبود تجربه بیننده شناخته شده است. 

اثر هنری عظیم الافور الیاسون که به تازگی در انگلستان نصب شده است، بینندگان را به کشف خود دعوت می‌کند و آنها را در یک بازی مسحورکننده با نور، بازتاب و ادراک فضا درگیر می‌کند. این چیدمان عظیم توسط هنرمند دانمارکی-ایسلندی با همکاری نویسنده بریتانیایی، رابرت مک فارلین، به عنوان بخشی از یک برنامه هنری بزرگ برای ساحل دریاچه، ساخته شده است. این اثر که سی متر در امتداد خط ساحلی شمال غربی انگلستان کشیده شده است، اولین اثر هنری دائمی الیسون در فضای باز در بریتانیا است.