دسته بندی ها
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : شهروند خوب
سایز : 25 * 25 سانتی متر
متریال : سنگ، فلز و شیشه
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهه محمدزاده
عنوان : در آستانه هنر
سایز : 35 * 71 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : تاج پادشاهان
سایز : 43 * 64 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 799,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : رفته با جاده
سایز : 70 * 99.5 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مرکز آفرینش های هنری سراج
عنوان : هدی‌وش
سایز : 174 * 210 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 4,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زیبا اعزازی پور
عنوان : شیر
سایز : 50 * 64 سانتی متر
متریال : برنج
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : بورژوای لعنتی من
سایز : 22 * 43.5 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : آخرین منجی طبیعت
سایز : 23 * 66 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : فاطمه منتظری
عنوان : باغ‌مینیاتور روی اگزوز
سایز : 18 * 114 سانتی متر
متریال : گواش و آکریلیک
قیمت : 999,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : دو قورت و نیم
سایز : 23 * 77 سانتی متر
متریال : سنگ و فلز
قیمت : 899,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مرکز آفرینش های هنری سراج
عنوان : اثر حجمی اسب قدرت
سایز : 230 * 200 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 3,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهه محمدزاده
عنوان : طاقی‌ها و طاقچه‌ها
سایز : 33.5 * 69.5 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : توفان دانایی
سایز : 13 * 38 سانتی متر
متریال : سنگ و فلز
قیمت : 649,000,000ریال
مشاهده