دسته بندی ها
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : شاه
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 399,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : یک قاجار
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 239,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : وکیل‌الرعایای ایران
سایز : 79.5 * 179.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : عباس نسل شاملو
عنوان : زن در وضعیت تردید
سایز : 100 * 149.5 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 698,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید هادی نژاد
عنوان : خط‌های رونده و روینده
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید هادی نژاد
عنوان : روایت‌های متکثر
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : طاهره واحدیان موحد
عنوان : ما در پس‌زمینه یکدیگر هستیم
سایز : 100 * 130 سانتی متر
متریال : اکریلیک و اکولین
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده