دسته بندی ها
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : از مجموعه حضور سبز (1)
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : آزاده نظام دوست
عنوان : بام آرزوها
سایز : 103 * 103 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 785,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : روایتی از جهان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : روژانو محمدزاده
عنوان : تناسخ
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : زیستن در هوای معاصر
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : درهم تنیدگی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نوید ظفرعلیزاده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمود آزادنیا
عنوان : تنهایی ماه
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 2,490,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : از مجموعه حضور سبز(3)
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ایمان صادقی
عنوان : غمامه
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 469,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون 4
سایز : 11.5 * 14.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون 5
سایز : 6.5 * 16.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون 3
سایز : 9 * 16 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مهدی محدث
عنوان : اندوه کوه
سایز : 100 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمود آزادنیا
عنوان : انسان طبیعت
سایز : 150 * 150 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 2,490,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : لعل کلمات
سایز : 140 * 93 سانتی متر
متریال : ورق طلا
قیمت : 259,999,000ریال
مشاهده