دسته بندی ها
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : طرحی از خودم
سایز : 100 * 139.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 355,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : شهر مرگ
سایز : 84 * 124 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده