دسته بندی ها
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : لعل کلمات
سایز : 140 * 93 سانتی متر
متریال : ورق طلا
قیمت : 259,999,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هذیان حروف
سایز : 98 * 197 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 748,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : مسیر طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 400,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : اسماءالحسنی
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : ناگفته
سایز : 145 * 115 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده