به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، چهارمین دوره جشنواره عکس ۵ در موزه هنرهای معاصر برگزار شد. عصر پنجشنبه اول تیرماه آیین چهارمین دوره جشنواره عکس پنج و بزرگداشت عباس کیارستمی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. این مراسم با پرفورمنسی از اشعار کتاب باد و برگ از عباس کیارستمی آغاز شد.