نقاشی خط به عنوان یک شاخه هنر تصویری، از زبان خطوط ساده و مفهومی برای بیان احساسات، افکار، و آرمان‌های هنرمندان استفاده می‌کند.
دومین نمایشگاه پیشگامان هنر نوگرای ایران» در نگارخانه لاله برگزار می شود.
کتاب گزیده‌ای از آثار گنجینه موزه خوشنویسی ایران ، توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است. گزینش تصاویر کتاب توسط: مجتبی ملک‌زاده، حمیدرضا قلیچ‌خانی، محمدجواد جدی، محمدحسن حامدی انجام گرفته است. در واقع در این کتاب گلچینی از گنجینه موزه خوشنویسی ایران در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.