الهام یوسفی هنرمند نقاش(سبک آبستره)، متولد بیست و یکم اسفند هزار و سیصد و پنجاه ونه در مشهد، دارای مدرک کارشناسی در رشته نقاشی می باشد.
گالری های برگزار شده:
انفرادی:
گالری میرعلی تبریزی ۸۶
گالری رضوان مشهد۸۶
گروهی :
گالری یاسمین تبریز (گروه پنج منهای یک) سال ۸۶
گالری رضوان مشهد (گروه دی)سال ۸۸
گالری آسمان( گروه دی) ۱۳۸۹
گروهی معلم نمایشگاه خانه ملک۸۹

گالری صبا تهران: گروهی هنرمندان نوگرای استان خراسان رضوی
خانه هنرمندان اصفهان: گروه نقاشان دی
اهواز: گروه نقاشان دی
تهران: نمایشگاه نقاشی باز آفرینی۹۷
مشهد: نگارخانه فرزاد گروه دی
مشهد نگارخانه فرزاد با موضوع ماهی سال ۹۷
مشهد: نگارخانه فرزاد موضوع طبیعت بیجان سال ۹۷
مشهد: نگارخانه آذرنور سال ۹۲
ورکشاپ ها:
شرکت در ورکشاپ کشوری نقاشی بزرگداشت کمال الملک نیشابور
شرکت در ورکشاپ استانی با موضوع بانوی کرامت نگارخانه رضوان مشهد

آثار
عنوان : حجم آبی
سایز : 104 * 104 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده