حمیدرضا هادی نژاد (هنرمند نقاش) متولد 1351 در کرمانشاه ، و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران و دانشگاه آزاد هنر می باشد.

نمایشگاه های انفرادی:

گالری هنر ثالث، تهران، ایران، ۱۳۹۷

سیاهچاله‌های زمین، گالری هنر ثالث، تهران، ایران، ۱۳۹۶

واقعیت به گونه‌ای دیگر، گالری سهراب، تهران، ایران، ۱۳۹۵

انجمن هنرمندان ایران، تهران، ایران، ۱۳۹۴

گالری سیحون، تهران، ایران، ۱۳۹۳

گالری الهه، تهران، 1391

گالری سیحون، تهران، ایران، ۱۳۹۰

گالری هنری T72، برلین، آلمان، 2008

گالری هنری T72، برلین، آلمان، 2007

گالری هنر سپهری، تهران، ایران، ۱۳۷۶

گالری سیحون، تهران، ایران، ۱۳۷۵

گالری افرند، تهران، ایران، 1370

نمایشگاه های گروهی:

“هوا به شدت سرد است”، گالری هنر افرند، تهران، ایران، 1394

آثار
عنوان : خط‌های رونده و روینده
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
عنوان : روایت‌های متکثر
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده