فرح اصولی (زادهٔ ۱۳۳۲) نقاش معاصر ایرانی است. سبک نقاشی‌های فرح اصولی ترکیبی از نقاشی مدرن و مینیاتور ایرانی است. مضمون کارهای این نقاش برگرفته از مسائل اجتماعی زنان، اشعار و ادبیات فارسی و تاریخ هنر ایران و جهان است. آثاری از فرح اصولی در مجموعهٔ موزهٔ متروپولیتن نیویورک، موزهٔ هنر مدرن لس آنجلس و موزهٔ هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شوند.

او از طرف مادرش نبیرهٔ حاج میر بهاءالدین زنجانی است که از تجار و خیرینِ شهر زنجان در دورهٔ قاجار بوده‌است. این هنرمند نقاش، همسر دوم خسرو سینایی کارگردان ایرانی است.

فرح اصولی دیپلم نقاشی را از هنرستان زیبای دختران و کارشناسی گرافیک را از دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. شرکت در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی، تدریس، تصویرسازی کتاب‌های کودکان و دبیری جشنواره‌ها و دوسالانه‌های نقاشی (دوسالانهٔ ششم تهران ۱۳۸۲) از جمله سوابق فعالیت‌های او هستند.