ندا عظیمی (هنرمند نقاش) در سال 1355 در مشهد متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه فردوس مشهد می باشد.

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در بیش از 20 نمایشگاه نقاشی در ایران و سراسر جهان.

آثار
عنوان : روایتی از جهان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
عنوان : کبود منظر
سایز : 70 * 200 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : طاق ارواح
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : سبز مرکب
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : آغوش نهال
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : وال
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : جاری رخ
سایز : 85 * 105 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : رنگ سرخ تنهایی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : رویای وطن
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : عشق ریزان
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : شاسوسا
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : غمی غمناک
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : عروس ابرها
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : منظر رفتن
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : فکر من این است
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : هرچه هستم
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : تاب باد
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : حضور تنهایی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : سرد است هوا
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده