گالری هیچا با تمرکز بر هنر اصیل ایرانی و خاورمیانه تلاش می کند تا هنر اسطوره ای را در آثار هنرمندان نوظهور منطقه معرفی و عرضه نماید و از این رو گسست بین هنر و اسطوره را نیز بازآفرینی نماید.

محسن سراجی موسس هیچا گالری در گفت و گو با خبرگزاری آرتفا افزود: آثار هنری باستانی ایرانیان مضامین اساطیری و قدرتی شگفت انگیز در بیان حقیقت در باب ارزش های انسانی دارد. از این رو، هیچا گالری با تمرکز بر روایتهای اسرارآمیز و داستان های تمثیلی و اساطیری ایرانی، به زودی هفت مجسمه اسطوره ای را بازسازی و به مخاطبین و لاقه مندان معرفی خواهد کرد که این آثار پس از مطالعه اساطیر و افسانه های ایرانی و خاورمیانه و مشاهده بیش از 200 اثر نوشتاری و تصویری انتخاب، طراحی و اجرا خواهند شد. از این رو، رابطه بین مضامین آثار و هنر انتزاعی مدرن، در بازآفرینی آثار و نحوه اجرای آنها مورد توجه هنرمندان بوده است.