دیوان اداری/ ۱۹۶۵/ تمپرا روی تخته زیرسازی شده با جسو/ مکان خلق اثر: نیویورک/ محل نگهداری: موزه مترو پلیتن، نیویورک

 جرج توکر George Tooker، نقاش آمریکایی متولد سال ۱۹۲۰ در بروکلین بود و در سال ۲۰۱۱ در گذشت. سحرآمیز، فریبنده و دلربا واژه هایی هستند که یک منتقد برای گرامی داشتن یک اثر استفاده می کند و گاه این کلمات زیبا، گمراهمان می کنند. تجمع این ویژگی ها را در آثار رئالیسم جادویی دیده ایم. هیچ چیز مطمئن و راحت در این اثر نقاش آمریکایی، جرج توکر یافت نمی شود؛  حتی نمی توان گفت که این اثری متمایز است.

کاملا برعکس؛ اگر این تصویری خارق العاده است، تنها به خاطر حضور بیش از اندازه ی پیش پا افتادگی در آن است. این اثر، تاثیر وهم آورش را از تکرار گرفته؛ افراد عادی کم و بیش شبیه به هم در صف باجه هایی با کارمندان کم وبیش شبیه به هم روبرو می شوند. دیوان اداری به شکل کارمندانی در سالنی با نور یکنواخت نمایانده شده است که از پشت شیشه ای مات به ارباب رجوع نیم نگاهی می اندازند. انگار که ارباب رجوع مظلوم در زندگی مدرن، گیر افتاده است؛ تنهایی و از خود بیگانگی از او می بارد وهم دردی اجتماعی در او مرده است. این اثری است ساده و بدون نشانه ای بومی که گزافه گوییش تاثیر چندانی ندارد.