گواهی اصالت اثر چیست؟

امروزه در بازار هنر معاصر، اصالت آثار هنری خریداری شده به یکی از دغدغه های اصلی برای خریداران تبدیل شده است. این گواهینامه سند مهمی است که در آن گزارش دقیقی از کلیه اطلاعات فنی و هنری مرتبط با اثر هنری، گردآوری شده است. کلیه آثار نمایش گذاشته شده توسط هیچاگالری در ابتدا توسط تیمی از هنرمندان ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید توسط این گروه، گالری اصالت و کیفیت اثر هنری خریداری شده را با صدور گواهی اصالت تضمین می کند. اکیداً توصیه می شود که علاقه مندان جمع آوری آثار هنری و سرمایه گذاری در این زمینه حتماً در هنگام خرید اثر هنری این گواهی را دریافت کنند.

اهمیت گواهی اصالت اثر

گواهی اصالت اثر یک سند معتبر جهت تضمین کیفیت برتر و اصالت یک اثر هنری می باشد. داشتن این گواهی برای خریداران آثار هنری یک مزیت محسوب می شود، زیرا که اطلاعات ارائه شده در این گواهی به مدیریت یک کلکسیون هنری کمک خواهد کرد. به سادگی با داشتن این گواهی، خریدار اثر هنری قادر خواهد بود تا تمام اطلاعات مربوط به اثر هنری خریداری شده را در اختیار داشته باشد.

آثار هنری ثبت شده و دارای گواهی اصالت اثر قابل کپی یا جعل نخواهند بود و در سطح بین المللی نیز معتبر شناخته می شوند.