بسته بندی و ارسال آثار

بسته بندی آثار هنری

ایمنی آثار هنری همیشه یکی از اولویت های اصلی هیچاگالری بوده است. هر اثر هنری بایستی قبل تحویل به دقت بسته بندی شود تا از آسیب احتمالی حین انتقال و ارسال جلوگیری شود. فرآیند بسته بندی بسیار حساس است و با توجه به نوع اثر هنری و حمل و نقل آن متفاوت می باشد و توسط متخصصان مجرب در این زمینه انجام می گیرد. ما در هیچاگالری برای هر اثر هنری بسته بندی مناسب و جذاب ارائه می دهیم.

ارسال آثار هنری

یکی از چالش های پیش روی مجموعه داران و خریداران آثار هنری، انتقال آثار از مکانی به مکانی دیگر است. هیچاگالری با پشتیبانی متخصصان مجرب و سازمان های مرتبط به شما در ارائه راهی ایمن و آسان جهت انتقال آثار هنری کمک می نماید.  

هیچاگالری وظیفه انتخاب بهترین و مطمئن ترین نوع انتقال و بسته بندی آثار را با توجه به شرایط مسیر و نوع حمل و نقل جهت کنترل دقیق آثار تا مقصد و ارائه آثار هنری در بهترین شرایط ممکن و همانطوری که شما می خواهید، بر عهده دارد. این خدمات جهت اجاره و انتقال آثار هنری از موزه ها به فضاهای نمایشگاهی، انتقال آثار هنری به نمایشگاه های داخلی و خارجی، فروش و انتقال آثار هنری به خریداران و جابه جایی آثار مفید است.