دسته بندی ها
آرتیست : آزاده نظام دوست
عنوان : بام آرزوها
سایز : 103 * 103 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 785,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : روژانو محمدزاده
عنوان : تناسخ
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : گلدان بی رنگ
سایز : 53 * 73 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 489,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : سمیرا طوسی
عنوان : آئورا
سایز : 120 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : از مجموعه حضور سبز
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : جریان
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 387,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 10 * 14 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : خزش
سایز : 60 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 387,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زهرا محمدی
عنوان : ایندیگو
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ندا عظیمی
عنوان : روایتی از جهان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نوید ظفرعلیزاده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : زیستن در هوای معاصر
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : سمیرا طوسی
عنوان : آرورا
سایز : 120 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : از مجموعه حضور سبز
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : درهم تنیدگی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نوید ظفرعلیزاده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 8.7 * 20.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : سمیرا طوسی
عنوان : تلألو خاموشی
سایز : 77 * 107 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمود آزادنیا
عنوان : تنهایی ماه
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 2,490,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : نسرین صادقی بجد
عنوان : از مجموعه حضور سبز
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ایمان صادقی
عنوان : غمامه
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 469,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 11.5 * 14.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : سمیرا طوسی
عنوان : همه ذرات
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 918,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زهرا محمدی
عنوان : دربچه
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 6.5 * 16.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مانی مهرزاد
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 9 * 16 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زهرا محمدی
عنوان : ازگ
سایز : 60 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : هانیه جواهری
عنوان : تراب
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مهدی محدث
عنوان : اندوه کوه
سایز : 100 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی سیران
عنوان : دارپوست
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 729,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : سمیرا خرمایی
عنوان : گل و مرغ
سایز : 80 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 289,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید حلیمی
عنوان : جای خالی نبودن
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 312,000,000ریال
مشاهده